Zajęcia w Starych Babicach

Nasze zajęcia:

Wspierają rozwój psychologiczny i społeczny dziecka,

Wdrażają do nauki pisania i czytania,

Wychowują przez kontakt ze sztuką,

Pomagają doskonalić rozwój fizyczny poprzez elementy integracji sensorycznej,

Uczą dbać o siebie, swoje zdrowie i otaczające środowisko.

Język Angielski

Rytmika i wychowanie muzyczne

Warsztaty kulinarne

Zajęcia matematyczne i przygotowanie do nauki czytania i pisania

Zajęcia plastyczne

Zajęcia przyrodnicze 'Eko przedszkole'

Zajęcia sportowe

Zajęcia teatralne