Język Angielski

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu.

Nauka języka odbywa się poprzez zabawę, czytanie, liczenie, budowanie z klocków, rysowanie i gimnastykę. Starsze przedszkolaki przyswajają język za pomocą brytyjskiego programu „You Can Read”. To zestaw książek i audycji telewizyjnych w oryginale przeznaczonych dla dzieci rozpoczynających naukę w angielskich szkołach. Uczymy się wierszyków, piosenek i zwrotów ćwicząc jednocześnie zarówno wymowę i prawidłowy akcent, jak i pisownię angielskich słówek. Większość naszych zajęć prowadzona jest wyłącznie w języku angielskim, co sprawia, że po trzech latach nauki w naszych przedszkolach dzieci podczas wakacji i wyjazdów bez problemu radzą sobie z podstawami języka. W szczególnych przypadkach realizujemy także program przygotowujący pięciolatki do nauki w szkołach dwujęzycznych.