Rytmika i wychowanie muzyczne
[/vc_row]

Rytmika i wychowanie muzyczne

2 razy w tygodniu dzieci mają zapewnione zajęcia z muzyki. Warsztaty prowadzone są przez pedagogów z dyplomem Wydziału Rytmiki Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego.

Nasze zajęcia pozwalają dzieciom na doświadczanie bezpośredniego kontaktu z muzyką na żywo. Prowadzimy naukę gry na instrumentach, zajęcia wokalne, taneczne
i muzykoterapię. Dzięki doświadczeniu korzystamy również z metody Stowarzyszenia Pedagogów i Kompozytorów „Klanza”, czyli nauczamy matematyki poprzez taniec i rytm. Metoda ta pozwala na szybsze przyswajanie wiedzy.
Staramy się, by nasze dzieci zawsze stykały się z twórczością najlepszych „dziecięcych” kompozytorów i autorów tekstów. Od początku wprowadzamy w zabawach ruchowych i odpoczynku fragmenty muzyki klasycznej.
Nasi pedagodzy prowadzą zajęcia pod kontem jak najszybszego „wychwycenia” ewentualnych talentów i zdolności dzieci  – po to, by odpowiednio wcześnie móc je rozwijać i kształcić w toku dalszej edukacji.