Zajęcia matematyczne i przygotowanie do nauki czytania i pisania

W naszych przedszkolach od najmłodszych lat przygotowujemy dzieci do nauki w szkole.

Nasze zadanie to dawanie solidnych fundamentów wiedzy i umiejętności potrzebnych podczas kolejnych etapów edukacji. Korzystając z nowoczesnych metod i pomocy dydaktycznych łączymy naukę z zabawą. Pozwala nam to na wpajanie dzieciom informacji, że zdobywanie wiedzy jest ciekawe i przyjemne.

Metody stosowane w naszych przedszkolach:

  • “Matematyka w przedszkolu” – Teresy Gruszczyk – Kolczyńskiej,
  • Metodyka Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów “Klanza”,
  • metoda czytanie globalne,
  • zabawy językowe (piszemy i tworzymy bajki i wiersze),
  • glottodydaktyka -Metoda kształtowania nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej.

Uczymy dzieci techniki płynnego czytania ze zrozumieniem oraz pisania.