Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne w naszych przedszkolach odbywają się codziennie i stanowią bardzo ważny element edukacji dzieci.

Lepimy, wycinamy, malujemy i rysujemy. Papier, kartka, glina czy farby to najlepsze pomoce w kształtowaniu wyobraźni dziecka. Warsztaty plastyczne pozwalają również na rozwój psycho – intelektualny, ćwiczeniu koordynacji “oko-ręka” oraz motoryki małej.