Akademia Samodzielności

Przedszkole Niepubliczne

Nasze zajęcia

– wspierają rozwój psychologiczny i społeczny dziecka,
– wdrażają do nauki pisania i czytania,
– wychowują przez kontakt ze sztuką
– pomagają doskonalić rozwój fizyczny poprzez elementy integracji sensorycznej,
– uczą dbać o siebie, swoje zdrowie i otaczające środowisko.

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu. Nauka języka odbywa się poprzez zabawę, czytanie, liczenie, budowanie z klocków, rysowanie i gimnastykę. Starsze przedszkolaki przyswajają język za pomocą brytyjskiego programu „You Can Read”.

zajecia
zajecia

RYTMIKA I WYCHOWANIE MUZYCZNE

2 razy w tygodniu dzieci mają zapewnione zajęcia z muzyki. Warsztaty prowadzone są przez pedagogów z dyplomem Wydziału Rytmiki Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego. Nasze zajęcia pozwalają dzieciom na doświadczanie bezpośredniego kontaktu z muzyką na żywo. Prowadzimy naukę gry na instrumentach, zajęcia wokalne, taneczne i muzykoterapię. Dzięki doświadczeniu korzystamy również z metody Klanzy, czyli nauczamy matematyki poprzez taniec i rytm. Metoda ta pozwala na szybsze przyswajanie wiedzy.

ZAJĘCIA MATEMATYCZNE I PRZYGOTOWANIE DO NAUKI PISANIA I CZYTANIA

W naszych przedszkolach od najmłodszych lat przygotowujemy dzieci do nauki w szkole. Nasze zadanie to dawanie solidnych fundamentów wiedzy i umiejętności potrzebnych podczas kolejnych etapów edukacji. Korzystając z nowoczesnych metod i pomocy dydaktycznych łączymy naukę z zabawą. Pozwala nam to na wpajanie dzieciom informacji, że zdobywanie wiedzy jest ciekawe i przyjemne.

Metody stosowane w naszych przedszkolach:
-“Matematyka w przedszkolu” – Teresy Gruszczyk – Kolczyńskiej,
– Metodyka Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów “Klanza”,
– metoda czytanie globalne,
– zabawy językowe (piszemy i tworzymy bajki i wiersze),
– glottodydaktyka -Metoda kształtowania nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej. Uczymy dzieci techniki płynnego czytania ze zrozumieniem oraz pisania.

zajecia
zajecia

ZAJĘCIA TEATRALNE

Prowadzone dwa razy w tygodniu przez absolwentkę Akademii Teatralnej w Warszawie rozwijają pamięć, wymowę i ośmielają dzieci do publicznych występów. Zajęcia z dramy uczą jak radzić sobie z emocjami i kłopotami.
Kilka razy do roku szykujemy specjalne występy dla rodziców i dziadków. Nasze przedszkole odwiedzają również teatrzyki lalkowe z pięknymi przedstawieniami.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Zajęcia plastyczne w naszych przedszkolach odbywają się codziennie i stanowią bardzo ważny element edukacji dzieci. Lepimy, wycinamy, malujemy i rysujemy. Papier, kartka, glina czy farby to najlepsze pomoce w kształtowaniu wyobraźni dziecka. Warsztaty plastyczne pozwalają również na rozwój psycho-intelektualny, ćwiczeniu koordynacji “oko-ręka” oraz motoryki małej

zajecia
zajecia

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE - “EKO-PRZEDSZKOLE”

Trudno wyobrazić sobie nowoczesną i pełną edukację małego dziecka bez wychowania ekologicznego. W tym celu specjalnie przygotowaliśmy doświadczalne poletko “Warzywniaczek”, na którym dzieci same uprawiają warzywa i kwiatki. Przedszkolaki uczą się jak działa przyroda, jak należy o nią dbać i cieszą się owocami swojej pracy. Od nowego roku szkolnego nasze przedszkole zostanie objęte programem edukacji leśnej przygotowanym przez “Lasy państwowe”.

ZAJĘCIA SPORTOWE

Ważnym elementem kształtowania rozwoju dziecka jest sport i ruch na świeżym powietrzu. Do dyspozycji dzieci mamy piękny i bezpieczny ogród, na którym znajduje się plac zabaw z piaskownicą z drewnianych estetycznych elementów, a także boisko do gry w piłkę. Dysponujemy również całym zestawem zabawek i gier sportowych, które harmonijnie kształtują siłę, gibkość, szybkość i wytrzymałość. Dwa razy w tygodniu organizujemy także zajęcia z korektywy.

zajecia