Zapisz dziecko do przedszkola zapisz

Rozwój psychologiczny
i społeczny dziecka

Lata edukacji przedszkolnej – to czas, kiedy dziecko uczy się nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi spoza rodziny. Tworzy pierwsze przyjaźnie, uczy się współpracy w grupie, stara się poznać zasady
i je szanować. Dziecko będzie musiało także rozwiązywać pierwsze konflikty, uczyć się
jak radzić sobie z sukcesem, jak i porażką. My potrafimy mu w tym pomóc – pracujemy indywidualnie, a grupy w naszych przedszkolach są kameralne i mieszane wiekowo, co pozwala
na wszechstronny, harmonijny rozwój wszelkich umiejętności społecznych.

Nauka pisania i czytania

 

To podstawowe umiejętności obok liczenia, których opanowanie jest pierwszym stopniem edukacyjnym każdego dziecka. W naszych przedszkolach pracujemy nad nimi już z najmłodszymi – dzięki nowoczesnym, ciekawym, zindywidualizowanym metodom i pomocom dydaktycznym nauka zamienia się
w fascynującą przygodę. Czytanie globalne, glottodydaktyka, praca nad motoryką małą,
to wszystko odbywa się
u nas w formie zabawy,
z jak największym udziałem każdego dziecka.

Wychowanie przez kontakt
ze sztuką

Plastyka, muzyka, teatr i taniec to w naszych przedszkolach rodzaj aktywności, którą dzieci realizują codziennie. Staramy się by miały możliwość ekspresji własnej dziecięcej twórczości
i indywidualnych zdolności  a także by
od najmłodszych lat kształtowały swoje poczucie piękna
i harmonii poprzez kontakt z dobrą muzyką, literaturą dziecięcą, malarstwem czy rzeźbą. Organizujemy zarówno zajęcia ze specjalistami, warsztaty, koncerty
i spektakle teatralne,
a także pokazy organizowane dla rodziców.

Rozwój fizyczny poprzez elementy integracji sensorycznej

Nie ma zrównoważonego rozwoju małego dziecka bez dbałości o jego sprawność ruchową
i fizyczną. Koordynacja, refleks, zdrowie i radość jaką dziecko czerpie
z zabaw ruchowych (głównie odbywających się na świeżym powietrzu)
jest nie do przecenienia. Dzięki odpowiedniemu programowi a zwłaszcza dzięki zabawkom i sprzętom sportowym uruchamiającym wiele zmysłów dziecka
na raz (słuch, wzrok, dotyk)  – nasze dzieci realizują
w przedszkolu podstawowe założenia warsztatu integracji sensorycznej.

Zobacz naszą galerię galeria

Akademia Samodzielności – to wyjątkowy autorski program, oparty na włoskich i skandynawskich wzorcach.

Samodzielność to czas na spokojne wypowiedzi, posiłek, ubranie się, wyrażanie swoich potrzeb i przyswajanie danego zakresu wiedzy. Akademia Samodzielności uczy również szacunku i tolerancji dla błędów.

Plac zabaw

Zestaw zabawek i gier

Piękny ogród

Boisko do gry w piłkę

Ekologiczne jedzenie

Poletko “Warzywniaczek”

“Dla naszych dzieci to był drugi dom”

Monika Kucia, mama Kajetana i Lusi

Nasze Zajęcia

zapraszamy

Język angielski

Rytmika i wychowanie muzyczne

Zajęcia matematyczne i przygotowanie do nauki pisania i czytania

Zajęcia teatralne